YÖNETİMDE KİŞİLİĞİN ETKİSİ “TARTIŞILMASI”-2

 

 

 

III. BÖLÜM                                            

 
  Oval: Çevre

 

iliği Oluşturan Özellikler

( Eğitim Psikolojisi; Prof.Dr. İbrahim Ethem Başaran; 2005,50).

 

 

İnsanın Ben Yapısı

( Eğitim Psikolojisi; Prof.Dr. İbrahim Ethem Başaran; 2005,51).

 

Yukarıda verilen; Kişiliği oluşturan Özellikler ve İnsanın Ben Yapısı diyagramlarından da şu sonucu çıkarmak olasıdır;

İnsan kişiliği bulunduğu yaş dönemine göre de değişiklik gösterir. Yönetim doğuştan gelen bir yetenek olmadığı kanıtlanmıştır. Öyle ise yaş dönemlerinde kazanılan kişilik davranışları yönetimdeki rol etkisini de kapsamaktadır. Değişik yaş dönemlerinde kazanılan psiko-motor davranışlar; yönetilme ve yönetmede en önemli etkendir. Hülasa 8-9 yaş grubundaki bireyi askeri eğitim vermek o bireylerin dönem itibariyle göstermesi gereken psiko-motor davranışlar ile çelişki göstermektedir. Recep ÇİMENCİ-2006    

 

IV. BÖLÜM

 

Sonuç: Kişiliklerin farklı boyutlarda yönetimdeki etkileri:

 

Transandantal Meditasyon Ve Tm-Sidhi Program İle Yaşlanmanın Geriye Döndürülmesini Belirten Bilimsel Araştırmalar Grafiği 

NOT: (+) ve (-) işaretleriyle belirtildiği gibi aşağıdaki bütün etkenler yaşlanma süreci ile bozulma göstermektedirler.

 

İşaretlerle belirtildiği gibi TM ve TM-SİDHİ programının sonucu olarak her olguda yaşlanma sürecinin geriye döndüğü gözlenmiştir.

Yaşlanma ile olağan TM ile değişiklikler gelişmeler

Kan basıncı-diastolik (+) (-)

Kan basıncı-sistolik Kardiovaskıler etkinlik (+) (-)

Fizyoloji :

Beyin kan akımı (-) (+)

Vital kapasite (-) (+)

Maksimal solunum kapasitesi (-) (+)

Duyma eşiği (+) (+)

Duyma ayırımı (-) (-)

Yakın görme uzaklığı (+) (-)

Homeostatik toparlanma (-) (+)

EEG Alfa gücü (-)(+)

Serum kolesterol konsantrasyonu (+) (-)

Hemoglobin konsantrasyon (-) (+)

 

Biyoloji:

Strese karşı hassasiyet (+) (-)

Davranışta sertlik (+) (-)

Öğrenme yeteneği(birlikte öğrenme) (-) (+)

Bellek kısa süreli (-) (+)

Bellek uzun süreli (-) (+)

 

Psikoloji :

Belleğin organizasyonu (-) (+)

Yaratıcılık (-) (+)

Soyut düşünme (mantık yürütme) (-) (+)

Zeka (-) (+)

İki sese aynı anda dikkati verebilme (-) (+)

Tepki süresi (+) (-)

 

Zihin-Beden Koordinasyonu:

Sensori motorperformans (-) (+)

(Ayna ile yıldızı çizme testi)

Kardiovaskıler hastalıklar(kalp damar hast)(+) (-)

Hiper tansiyon(Kan basıncı artışı) (+) (-)

Astıb(şiddeti) (+) (-)

 

Sağlık:

İmmum sistem etkinliği (-) (+)

Rahat uyuyamama (kalkış/gece) (+) (-)

Uykusuzluk ve yetersiz uyku (+) (-)

Gündüz uykusu (+) (-)

Uykunun kalitesi (-) (+)

Depresyon (+) (-) (TRANSANDANTAL MEDİTASYON Yazar: Harold BLOOMFIELD-Michael Peter CAIN Dennis T. JAFFE- Robert B. KORY Yayınevi: İnkılap Kitabevi).

 

 

 

 

V. BÖLÜM

 

V.1.Kişiliğin Yönetime etkisine Yeni kavramlar:

 

Kişiliği etkileyen her faktör yönetimde de direkt etkisi söz konusudur. Evren, galaksi, dünya, toplum ve birey karşılıklı etkileşim içindedir. Toplumlar güncel ve gelecek işlerini planlamada yönetim yoluyla gerçekleştirmektedirler. Evrende meydana gelen kozmolojik olaylar insan ve toplum yönetimlerine yön vermektedir. Toplumu meydana getiren bireylerin kişilik özellikleri toplumun davranışlarına yansımakta, toplum içindeki yeni bireylerde toplumun yansımasından etkilenmektedir. Bir hırsız (gayri meşru mal ve hizmet edinenler) topluluğunda yönetimsel liderinin kişiliği anti-hırsızlık üzerinde kurgulanamaz. Doğal olarak hırsız topluluğunun yöneticisi de hırsızlık argümanlarını yerine getirmedeki psiko-motor davranışları göstermesi olağandır. Argümanlar toplumun koyduğu kurallar üzerinden şekillenmesi normal bir gelişimdir. Anormal durum ise toplumun kişiliği, bireylerin kişiliğinin bileşkesidir. Toplumda uç noktalarda bireylerin bulunması, toplumun karar mekanizmasını büyük oranda etkilemesi mümkün değildir. Canlılar arasında bağlı bulundukları familya mensubu bireyleri yönetimsel lider olarak seçerler. Aslanların bulunduğu bir toplulukta, ceylan aslanların yönetimsel lideri olamaz. Ancak aslanlar toplumunda ceylan kişiliğinde aslan bulunabilir. Canlılar toplumunda insanın toplum içinde aslan kişilikli bireylerin, çakallar tarafından yönetildiğini yöneltildiğini, aslan karakterlilerinde çakalların liderliğinde sessiz kaldığını güncel  bir olgu olarak karşımıza çıkıyor.   Bu iki argüman arasıdaki uç noktalar reel delil olmaktan uzaktır. Reel delil olarak şu söylenebilir:

 

1.   Normal kabul edilen kişilikler.

2.   Anormal kabul edilen kişilikler.

3.   Psikolojik dengesizlik gösteren kişilikler.

4.   Yönetimsel lider kişilikler.

5.   Yönetimsel yönetilen kişilikler.

6.   Yönetimsel yönetimi yönlendiren kişilikler.

7.   Formal yönetimde formatlanan kişilikler.

8.   İnformal yönetimde formatlanan kişilikler.

9.   Formal yönetimde formatlanamayan kişilikler.

10.  İnformal yönetimde formatlanamayan kişilikler.

11.  Formal ve İnformal yönetimde deformasyon kişilikler.

12.  Güçlü kişilikler.

13.  Zayıf kişilikler.

14.  Güçlü kişilikleri bilen kişilikler.

15.  Zayıf kişilikleri bilen kişilikler.

16.  Güçlü kişiliklerden yaralanabilen kişilikler.

17.  Zayıf kişiliklerden yaralanabilen kişilikler.

18.  Güçlü ve Zayıf kişiliklerden ikisinden birden yaralanabilen kişilikler.

 

1.Kişiliğin yönetime etkisi yadsınamaz. Ancak kişilik tipleri ve özellikleri ne olursa olsun, insan kişiliği karakteristik özellikleri değiştirilemez ya da eğitilemez değildir. Tek tip kişililik karakteristik özelliğini toplumda görme isteği akla ve literatüel kuramlarla çelişki içersindedir. Kişiliğin çeşitlilik göstermesi yönetim sistemlerinde de yeni arayışların içerisine sürüklemektedir. Kişilikler tek tipte oluşturulamasa da farklı kişilik yapılarını bilmek yönetimde katma değer sağlama, iş görme ve problem çözme becerilerinde uygun ve kabul edilebilir yöntemlerin geliştirilmesinde etkisi yadsınamaz.

 

2.Toplumlar arası yönetimde, toplumsal egonun tatmininde bağlı bulunan tek toplumun pragmatist yaklaşımları bir realite olarak güncel bir durumdur.

 

3.Toplumlar arası yönetimde, toplumsal ego tatmininde bağlı bulundukları tek topluma değil küresel bağlamda tüm insanlığa pragmatist payda da birleştirilmesi kabul edilebilir bir yaklaşım daha bilimsel ve daha hümanist olacaktır.

 

4.Üstün ve dominant kişiliklerin, alt düzey ve çekinik kişiliklerin yönetimdeki pragmatik fenomenlerini de kabul edilebilir düzeyde tutabilmeleri daha doğru yaklaşım olacaktır.

5.Gözlenebilen yönetimsel kişiliğin, yönetime etkisi ancak bireylerin gizil bağlamda baskı altına aldıkları kişilik özelliklerini meditasyon etmesiyle yönetim sistemlerindeki kırılma ve aksamaları önemli ölçüde rahatlatacaktır.

 Recep ÇİMENCİ-2006

 

       
   
 
   

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !